Contributie

De contributie voor is tijdens de ledenvergadering van 29 januari 2020 (jaarlijkse incasso) vastgesteld als volgt:
Jeugdlid € 90,00 per jaar
Senior € 150,00 per jaar
Met daarbij de afspraak, dat elk jaar de contributie met € 3,– per jaar wordt verhoogd om naderende inflatie en bezuinigingen op te kunnen vangen.

Vanaf het kalenderjaar nadat de persoon 18 jaar is geworden, hoort men bij de senioren.

De contributie dient per kalenderjaar vooruit voldaan te worden.
Bij niet tijdig betalen worden alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

Financiële regelingen.
Financiële bijdrage t.a.v. contributie is mogelijk voor de sociale minima. De regeling is bekend bij de gemeente Budel. Voor meer informatie hierover gelieve contact op te nemen met de gemeente Cranendonck.