Contributie

De contributie voor 2018-2019 (jaarlijkse incasso) is vastgesteld als volgt:
Jeugdlid € 75,00 per jaar
Senior € 130,00 per jaar

Vanaf het kalenderjaar nadat de persoon 18 jaar is geworden, hoort men bij de senioren.

De contributie dient per kalenderjaar vooruit voldaan te worden.
Bij niet tijdig betalen worden alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

Financiële regelingen.
Financiële bijdrage t.a.v. contributie is mogelijk voor de sociale minima. De regeling is bekend bij de gemeente Budel. Voor meer informatie hierover gelieve contact op te nemen met de gemeente Cranendonck.