Contributie

De contributie voor 2016-2017 (jaarlijkse incasso) is vastgesteld als volgt:
Jeugdlid € 75,00 per jaar
Senior € 130,00 per jaar

Vanaf het kalenderjaar nadat de persoon 18 jaar is geworden, hoort men bij de senioren.

De contributie dient per kalenderjaar vooruit voldaan te worden. Bij automatische incasso is er de mogelijkheid tot betalen in termijnen. Bij betaling via acceptgiro wordt bij elke betaling € 2,50 administratie-kosten in rekening gebracht.
Bij niet tijdig betalen worden alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

Financiële regelingen.
Financiële bijdrage t.a.v. contributie is mogelijk voor de sociale minima. De regeling is bekend bij de gemeente Budel. Voor meer informatie hierover gelieve contact op te nemen met de gemeente Cranendonck.

Alleen wanneer men een langdurige blessure heeft is er de mogelijkheid tot restitutie van de contributie voor het aantal maanden dat men niet kan spelen. Dit moet doorgegeven worden aan het bestuur (bestuur@bcbudel.nl) en dan zullen zij kijken of er restitutie plaats kan vinden.

Advertenties